divendres, 30 de gener de 2009

Les Corts va fer 670 valoracions de dependència entre juliol i setembre del 2008

El districte de les Corts va atendre 670 valoracions per acollir-se a la llei de dependència entre els mesos de juliol i setembre del 2008. En el mateix període es van fer 232 Programes Individuals d’Acció.

Aquestes xifres s’emmarquen en un increment global dels serveis d’atenció domiciliaria, que al conjunt de Barcelona han passat de 9.770 a 52.443 persones ateses entre 2004 i 2008, amb un nivell global de despesa de 82 milions d’euros.

Es preveu que al llarg del període comprés entre 2009 i 2012 es dupliqui el nombre de persones ateses, el que exigirà que l’Ajuntament hagi de destinar més de 210 milions d’euros per garantir la cobertura de les necessitats.